Individuell & Organisatorisk utvecklinG

Förändring på riktigt!

Välkommen till ADLA terapi. mitt namn är Sebastian Öberg.

Jag är beteendevetare och legitimerad psykoterapeut som hjälper människor och företag till förändring. 

ADLA är ett psykoterapeutiskt & konsulterande företag med lång erfarenhet inom psykosocialt arbete som vänder sig mot privatpersoner & företag. Vad som kännetecknar ADLA är interkulturell medvetenhet, erfarenhet & tolerans. ADLA vilar på en relationell grund med anknytning, mentalisering och affektfokuserade teorier. Hos ADLA är du patientförsäkrad. 

Mina Erbjudanden

Psykoterapi & familjerådgivning

Terapi, för vem? Terapi är för alla! Visst kan samtalsterapi hjälpa dig som haft en jobbig barndom, varit med om ett trauma eller lider av psykisk ohälsa.....

Chefshandledning & Coaching

Att vara chef idag har aldrig varit så svårt som tidigare. Medbestämmande och allas rätt till åsikt komplicerar ofta ledarrollen i en tid där fokus på individen aldrig varit större.....

Retreat &
Föreläsning

En av människans viktigaste drivkrafter är att vara i relation med andra människor. Känslan av sammanhang och mening stärks när relationen till andra människor blir förståelig och stabil..

Uttalanden från mina kunder

LÄSVÄRDA ARTIKLAR

Läs gärna min debattartikel från svenska dagbladet om hur primärvården hanterar den psykiska ohälsan

Läs gärna min artikel om ensamhet och depressionsbehandling

ATT UTFORSKA DIG SJÄLV, ÄR ATT TA ANSVAR FÖR VEM DU ÄR!

TVEKA INTE ATT HÖRA AV DIG

Hör av dig vid frågor, intresseanmälningar eller bokningar av mina tjänster. Ni kan också nå mig på 073 -182 72 23. Ha en fin dag!

* Avbokning inom 24 timmar och uteblivna besök debiteras med full avgift.

Close Menu