Mina Erbjudanden & Tjänster

Läs mer vad jag på Adla Terapi i Linköping erbjuder för individuell hjälp via psykoterapi med trauman eller andra hinder i livet begränsar dig, eller om man behöver hjälp med sin relation till sina barn eller partner. Jag hjälper även ledare att växa i sin roll och lära sig bemöta de olika hinder man ställs för varje dag. Jag föreläser även om hur stress kan påverka livet och hur man kan slå sig fri från ångest, nedstämdhet & social isolering. Hur ser ett ledarskap ut i dagens samhälle och vilka nycklar som är bra att ha med sig som chef.

Psykoterapi & familjerådgivning

Terapi, för vem? Terapi är för alla! Visst kan samtalsterapi hjälpa dig som haft en jobbig barndom, varit med om ett trauma eller lider av psykisk ohälsa...

Chefshandledning & Coaching

Att vara chef idag har aldrig varit så svårt som tidigare. Medbestämmande och allas rätt till åsikt komplicerar ofta ledarrollen i en tid där fokus på individen aldrig varit större...

Utbildning &
Kurser

En av människans viktigaste drivkrafter är att vara i relation med andra människor. Känslan av sammanhang och mening stärks när relationen till andra människor blir förståelig och stabil...

Friskvårdsbidrag

Använd ditt friskvårdsbidrag
(Stresshantering är en godkänd aktivitet enl. skatteverket)