Mina Erbjudanden & Tjänster

Psykoterapi & familjerådgivning

Terapi, för vem? Terapi är för alla! Visst kan samtalsterapi hjälpa dig som haft en jobbig barndom, varit med om ett trauma eller lider av psykisk ohälsa...

Chefshandledning & Coaching

Att vara chef idag har aldrig varit så svårt som tidigare. Medbestämmande och allas rätt till åsikt komplicerar ofta ledarrollen i en tid där fokus på individen aldrig varit större...

Retreat &
Föreläsning

En av människans viktigaste drivkrafter är att vara i relation med andra människor. Känslan av sammanhang och mening stärks när relationen till andra människor blir förståelig och stabil...

Close Menu