MIN MISSION I LIVET ÄR ATT HJÄLPA MÄNNISKOR

Anledningarna till ett samtal hos mig kan vara många. Jag hjälper dig att bättre förstå dina tankar, känslor och beteenden.

Legitimerad Psykoterapeut i Linköping

Du kan ha varit med om något trauma (PTSD), psykisk ohälsa, eller lida av kronisk stress. Du kan även ha svårigheter att förstå din partner då ni av olika anledningar kommit ifrån varandra.

Det finns många orsaker till att drabbas av psykisk ohälsa. Alla människor är olika känsliga för påfrestningar under livet. En påfrestning kan vara stress, oro, ångest eller sorg. Du kan även ha upplevt en svårare kris som du behöver hjälp med. Att besöka mig kan då hjälpa dig ur det eller användas i ett förebyggande syfte. Det ger oss möjlighet att förebygga svårare besvär och psykisk ohälsa senare i livet.

Du behöver inte alltid ha en speciell orsak när du kommer hit. Ibland kan det vara svårt att sätta fingret på vad den där känslan i kroppen är.

Väx som ledare & människa

Du kanske vill utveckla dig att bli en bättre ledare, förändra ett mönster du ogillar, hitta ett tydligt mål att sträva mot, och hjälpande hand i ditt föräldraskap, förbättra en specifik egenskap eller förbättra din självkänsla.

Eller så vill du bara få en stund för dig själv, att i lugn och ro få berätta om dina tankar och känslor du inte velat dela med dig av till någon annan. Alla kan behöva en hjälp hand för att må bra eller prestera bättre i vardagen.

Jag ger dig verktyg på vägen som du kan plocka fram och använda dig av när de dåliga tankarna, mönstren eller funderingarna börjar smyga sig på.

Hos mig är alla välkomna, inget samtal är för stort eller smått. I tillitsfulla samtal möts vi på dina villkor.

– Att utforska sig själv är att ta ansvar för den du är, den du vill bli eller vill vara! En liten förändring kan vara början på något större / annorlunda?

Jag har 100% tystnadsplikt och följer sekretesslagstiftningen.

Psykolog? Psykoterapeut?

Jag är legitimerad psykoterapeut, baserad i Linköping och har lång erfarenhet av psykosocialt arbete med ungdomar och vuxna, både i Sverige och Sydamerika. Jag hela mitt liv har jag märkt att min mission är att hjälpa människor.

En legitimerad psykolog har genomgått en fem år lång universitetsutbildning följd av ett års praktik under handledning. En legitimerad psykoterapeut är i grunden psykolog, läkare, socionom eller annan liknande yrkesgrupp med grundläggande psykoterapiutbildning. Därutöver har psykoterapeuten genomgått och tre år lång påbyggnadsutbildning inom psykoterapi, själv gått i terapi och har minst två års relevanta yrkeserfarenhet.

 • Fritidsledarexamen; examensarbete på ett barnhem i Chile.
 • UNICEF & Franska Ambassaden, La Paz – Bolivia. Exploatering av barn & barnens rätt i samhället.
 • REGERINGSKANSLIET, La Paz – Bolivia. Ministeriet för förebyggande hälsovård & rehabilitering. Kurs i grupp och familjeterapi samt individuell och familjekontroll över drogberoendet.
 • BISTÅNDSORGANET: SIDA. Utresekurs för utlandstjänstgöring. Kulturmedvetenhet, kulturmöte, kommunikation, organisationsutveckling, psykisk ohälsa och anpassningsstrategier.
 • ECO SOLIDAR, La Paz – Bolivia. Ledarskap & Organisationsutveckling. Institutionernas förmåga att kunna etablera sig i samhället.
 • Filosofie kandidatexamen, beteendevetare; kandidatsuppsats om ”lärarens definition om tvåspråkighet”. Linköpings Universite
 • Psykoterapeutlegitimation av Socialstyrelsen
 • ART (Aggression Replacement Training) instruktör inom SIS.
 • MI (motivational interviewing) utbildad inom SIS.
 • ÅP (återfallsprevention).
 • Existentiell psykologi. Linköpings Universitet.
 • Socialpsykologi och mellanmänskliga relationer. Linné Universitetet.
 • Ledarskap och organisationsutveckling. Gävle Högskola.
 • Legitimerad psykoterapeut, magisteruppsats: Hur hanterar primärvården den psykiska ohälsan? Linköpings Universitet.
  – En kartläggning av regionerna Jönköping, Södermanland och Östergötland. Resultatet av denna uppsats resulterade i en debattartikel i Svenska Dagbladet: Läs artikel
 • Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi. Generiska modeller inom ramen för aktuell handledningsforskning. Linköpings Universitet.
 • Examensarbete i Atacamaöknen i norra Chile.
 • Behandlare, Fundación La Paz – Bolivia.
 • Behandlare/Beteendevetare inom SIS.
 • Föreläsare, Linköpings Universitet.
 • Behandlingsansvarig stiftelsen Nordia; Brunnsgårdens behandlingshem.
 • Godkänd tillståndsbärare av IVO (inspektionen för vård och omsorg) för att bedriva HVB hem
 • Verksamhetschef inom Individ & Familj, Privat koncern.
 • Enhetschef, Specialpsykiatriskt öppenvårdsmottagning, Region Östergötland.
 • Privat verksamhet, Adla Terapi AB.