MER OM Mig och adla terapi i Linköping

Psykolog? Psykoterapeut?

Jag är legitimerad psykoterapeut, baserad i Linköping och har lång erfarenhet av psykosocialt arbete med ungdomar och vuxna, både i Sverige och Sydamerika. I hela mitt liv har jag märkt att min mission är att hjälpa människor.

En legitimerad psykolog har genomgått en fem år lång universitetsutbildning följd av ett års praktik under handledning. En legitimerad psykoterapeut är i grunden psykolog, läkare, socionom eller annan liknande yrkesgrupp med grundläggande psykoterapiutbildning. Därutöver har psykoterapeuten genomgått en tre år lång påbyggnadsutbildning inom psykoterapi, själv gått i terapi och har minst två års relevant yrkeserfarenhet.

 • Fritidsledarexamen; examensarbete på ett barnhem i Chile.
 • UNICEF & Franska Ambassaden, La Paz – Bolivia. Exploatering av barn & barnens rätt i samhället.
 • REGERINGSKANSLIET, La Paz – Bolivia. Ministeriet för förebyggande hälsovård & rehabilitering. Kurs i grupp och familjeterapi samt individuell och familjekontroll över drogberoendet.
 • BISTÅNDSORGANET: SIDA. Utresekurs för utlandstjänstgöring. Kulturmedvetenhet, kulturmöte, kommunikation, organisationsutveckling, psykisk ohälsa och anpassningsstrategier.
 • ECO SOLIDAR, La Paz – Bolivia. Ledarskap & Organisationsutveckling. Institutionernas förmåga att kunna etablera sig i samhället.
 • Filosofie kandidatexamen, beteendevetare; kandidatsuppsats om ”lärarens definition om tvåspråkighet”. Linköpings Universite
 • Psykoterapeutlegitimation av Socialstyrelsen
 • ART (Aggression Replacement Training) instruktör inom SIS.
 • MI (motivational interviewing) utbildad inom SIS.
 • ÅP (återfallsprevention).
 • Existentiell psykologi. Linköpings Universitet.
 • Socialpsykologi och mellanmänskliga relationer. Linné Universitetet.
 • Ledarskap och organisationsutveckling. Gävle Högskola.
 • Legitimerad psykoterapeut, magisteruppsats: Hur hanterar primärvården den psykiska ohälsan? Linköpings Universitet.
  – En kartläggning av regionerna Jönköping, Södermanland och Östergötland. Resultatet av denna uppsats resulterade i en debattartikel i Svenska Dagbladet: Läs artikel
 • Examensarbete i Atacamaöknen i norra Chile.
 • Behandlare, Fundación La Paz – Bolivia.
 • Behandlare/Beteendevetare inom SIS.
 • Föreläsare, Linköpings Universitet.
 • Behandlingsansvarig stiftelsen Nordia; Brunnsgårdens behandlingshem.
 • Godkänd tillståndsbärare av IVO (inspektionen för vård och omsorg) för att bedriva HVB hem
 • Verksamhetschef inom Individ & Familj, Privat koncern.
 • Handledare för en personalgrupp, Stadsmissionen.
 • Enhetschef, Specialpsykiatriskt öppenvårdsmottagning, Region Östergötland.
 • Privat verksamhet, Adla Terapi AB.
 
Close Menu